top of page

קצת סטטיסטיקה - נישאים ומתגרשים בישראל בשנת 2020 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

עודכן: 12 בספט׳ 2023
984 זוגות נישאו בישראל במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין, ירידה של 17% לעומת מספר הזוגות שנישאו בשנת 2019. כ-68% מהם יהודים, ירידה של 19% במספר הזוגות היהודים שנישאו לעומת שנת 2019.

בשנה זו חלה ירידה של 19% בשיעור הנישאים לעומת 2019 (26.6 לעומת 32.9 ל-1,000, בהתאמה).

בשנים האחרונות חלה עלייה באחוז הצעירים היהודים שחיים במגורי יחד (מגורים משותפים של בני זוג שאינם נשואים זה לזה), במקביל לירידה בשיעור הנישאים.

כתוצאה מהירידה בהיקף הנישואין באוכלוסייה היהודית, עלה אחוז הרווקים בקרב הגברים היהודים בגיל 49-45 מ-3% בסוף שנת 1970 ל-13% בסוף שנת 2020. אחוז הרווקות בקרב הנשים היהודיות בגיל

49-45 עלה באותה תקופה מ-2% ל-11%, בהתאמה.


אחוז הגירושין בישראל עולה בכל שנה גם ללא קשר לזוגות שנישאים באותה שנה.

לפי הסטטיסטיקה, נישואיו של זוג אחד מכל ארבעה זוגות - מגיע לסיום.


עמותת דאנא מציעה ליווי ותמיכה לנשים וגברים שנמצאים בתהליך פרידה או גירושין מבני זוגם, וכן לאחר סיום תהליך הגירושין. ניתן לקבל ליווי רגשי אישי (״אחד על אחד״) במפגשים פרטניים אחת לשבוע לתקופה של עד כשנה, וכן ייעוץ משפטי וכלכלי ראשוני.Comments


bottom of page