top of page

סיפורו של אבי"פניתי לעמותת דאנא כי הייתי בתקופה הקשה בחיי...

בהתחלה היו לי הרבה ספקות, הייתי בתהום קשה, ללא כיוון, היה לי קשה לשתף במה שעובר עליי, הייתי מסוגר, בודד, הייתי ממש בדיכאון ... לא היו לי ציפיות מהקשר חוץ מציפייה אחת שיקשיבו לי.

לאט לאט פתחתי את ליבי ושיתפתי בכאב שלי. קיבלתי מהקשר ידע, מהשיתוף בניסיון האישי של המלווה קיבלתי חיזוקים. שאבתי כוחות, קיבלתי עזרה, חיבוק, הרגשה שיש מי שמקשיב ומבין את מצבי.

למדתי להבין שהחיים ממשיכים, שאני יכול ליהנות מהרגע, המחשבות השחורות פחתו, התחזקתי נפשית.

בקשר בינינו הייתה חברות, הבנה והקשבה, הרגשה שאתה זמין בשבילי.

מצבי היום מחושל יותר, עדיין קשה לי להתנתק מהעבר, אך אני ממשיך לחיות, למדתי להסתכל על הדברים בדרך קצת יותר חיובית.


עתה הסתיימה שנה. צריך להיפרד, אך גם חשוב לי לשמור על קשר מסוים, כי עצוב לי להיפרד, יהיה לי חסר".

Kommentare


bottom of page