top of page

סיפורה של מלכה, מפי המתנדבת ש'"בחודשים האחרונים יש לי חברה טלפונית חדשה ולא בגלל הקורונה...אלא בגלל משבר הגירושין שלי.


אני בשנות ה- 50 לחיי, הייתי נשואה מעל 30 שנה, אך לא באושר, נשואה שנים רבות מתוך הרגל ופחד משינוי. יזמתי גירושין מבעלי לאחר לבטים רבים. בעלי סירב לקבל את החלטתי והערים קשיים רבים על ניסיונותיי להיפרד ממנו. בצר לי פניתי לעמותת "דאנא", שהעמידה לעזרתי עורכת דין נעימה ומקצועית לצורך התייעצות ובנוסף מלווה רגשית נפלאה!


המלווה הרגשית תמכה בי בתקופה טרום גירושיי בשיחות טלפוניות שבועיות. גילתה כלפיי רגישות, הכלה ואיכפתיות כאילו אנו מכירות מזמן... היא הפכה להיות לי לאשת סוד – חשובה כחברה!


המלווה עמדה לצידי ברגעי חולשה, ייאוש ומשבר תוך כדי שהיא ערה לפחדיי ולקשיי. היא הקשיבה לי, שוחחה איתי וסייעה לי להגיע לתובנות ולהתחזק לקראת כל מפגש או דיון משפט - עד לקבלת הגט המיוחל... "

Comments


bottom of page