top of page

להתגרש אחרי 35 שנות נישואין.

א' החליטה להתגרש אחרי 35 שנות נישואין. במהלך תהליך הגירושין, איבדה א' את אימה ופנתה לעמותת דאנא בכדי לקבל סיוע ותמיכה רגשית. אנחנו בעמותת דאנא קיבלנו את פנייתה והפנינו אותה אל מיקי - מתנדבת בעמותה שעברה את קורס ההכשרה שלנו. התמיכה, הסיוע והליווי הרגשי היו מאוד משמעותיים ל-א' - ההחלטה להתגרש ומות אימה היו נטל נפשי כבד מנשוא ובמסגרת הגבלות הקורונה, נערכו עימה מפגשי תמיכה וליווי אחת לשבוע. אט אט ובסיועה של מיקי, זכתה א' בכוחות מחודשים, דרך מבט אל עברה שבו התגברה על קשיים והיכן בעבר מצאה מזור וסיוע עצמי.

המפגשים לוו בהמון הקשבה, אימון, פתיחות ואמפתיה לכל מה שהביאה א' אל השיחות, בהן שיתפה כי למרות מעגל תמיכה חברתי רחב שיש לה, דווקא בשיחות עם מיקי מעמותת דאנא היא חשה פתיחות קבלה והמון רגישות.


Комментарии


bottom of page