השתלמות למלווי עמותת דאנא באיזור הצפון

ההשתלמות תערך באיזור השרון בימי ג'