top of page

המתנדבים החדשים של דאדנא אוטוטו איתכם...קורס מתנדבים חדש נפתח בבת ים בחודש ספטמבר 2023.

בקורס משתתפים 20 נשים ו-3 גברים.

בגין המלחמה הייתה הפסקה של 3 שבועות, הקורס חזר לפעול בזום בנובמבר למשך שבועיים.

לאחרונה אנו ממשיכים בקורס כרגיל.


הקורס יסתיים בסוף ינואר 2024, והמתנדבים החדשים יתחילו ללוות את הפונים ל"דאנא".

בהצלחה לכולם !!


bottom of page