גירושין – ההיבטים הכלכליים או - איך להתגרש ולשרוד כלכלית?

מאת: ד"ר גלעד דקל – יועץ פיננסי


גירושין – המשמעויות הכלכליות המיידיות:


  1. פיצול ההכנסות לשניים: הקטנת ההכנסות בחצי או יותר

  2. הגדלת ההוצאות: ניהול שני משקי בית נפרדים בהכנסה קטנה משמעותית: שכר דירה / משכנתא נוספת, תשלומים עבור: מים, חשמל, ועד בית, גז, אחזקת הדירה וכד'

  3. הוצאות חדשות:

3.1. מעבר דירה