top of page

קבוצת תמיכה

מדוע קבוצה? הקבוצה מהווה מערכת תמיכה הדדית למשתתפים בה - המתגרשים. כשהיא מורכבת מאנשים עם בעיה/קושי דומה, היא נותנת ליחיד תחושה שאין הוא לבדו בעולם, גם אחרים מתמודדים עם קשיים דומים, ושניתן למצוא להם מענה. הקבוצה יוצרת תחושת השתייכות, מעניקה תשומת לב קשובה וקבלה, ובונה זהות קבוצתית. בקבוצה ניתן להשיג מיומנויות אישיות וחברתיות חדשות ולפתח מודעות עצמית לכוחות של הפרט. במסגרת הקבוצה היחיד יכול לחלוק את ניסיונו ולגלות ידע חדש על עצמו ועל הנושא. הקבוצה היא מיקרוקוסמוס של החברה ויש לה פוטנציאל של צמיחה והערכה עצמית מחודשת עבור המשתתף, במסגרת מוגנת.
       הנחיית הקבוצות מתבצעת על ידי מנחי קבוצות מיקצועיות , בעלי ניסיון רב ומיומנות בתחום.
•    ניתן למצור בעמותת דאנא קבוצות תמיכה ל-
•    מתגרש עם ילדים קטנים
•    מתגרש ללא ילדים
•    מתגרש עם ילדים גדולים/נשואים
•    קבוצת השווים peer group

כל פונה יכול להצטרף לקבוצת התמיכה לאחר שיחה עם נציג העמותה. 


העלות הינה לכל משתתף , עבור כל פגישה .
 

Team work
bottom of page