top of page
Financial Consultation

ייעוץ כלכלי

אנחנו כאן היכן שהכי צריך אותנו

בתהליך הפרידה, אחד הדברים המפחידים ביותר הוא 'איך אסתדר לבד מבחינה כלכלית', בעיקר בעניין היכולת להבין כמה יעמוד לרשות המתגרשים מידי חודש ולכמה באמת זקוק כל אחד מהם, כדי לשמור על רמת החיים שהייתה להם קודם (ולהבין אם זה בכלל אפשרי).

בתא משפחתי, בו רק אחד מבני הזוג היה אחראי לצד הכלכלי, נותר בן הזוג השני (פעמים רבות זו האישה) בהלם ובתחושה של שיתוק ובחוסר ידע מוחלט לגבי התנהלות כלכלית - וכאן המקום לקבל עזרה.

 

מעבר לניהול היומיומי של הצד הכלכלי של החיים, יש לעיתים צורך לעסוק  במטלות הגדולות במיוחד של מכירת הדירה והנכסים של בני הזוג, לחשב את המעבר לדירה אחרת או מעבר לעיר אחרת, ועוד ועוד...
 

ההתנהלות היומיומית צריכה להיבנות ולהיערך מחדש תוך למידה של צעדים של בניית תקציב משפחתי חדש בתכלית הכולל בתוכו את הצרכים האישיים הספציפיים למתגרש/ת.

Accounting

בליווי הכלכלי נעזור לאדם במשבר פרידה, לאסוף נתונים מדפי הבנק ומכרטיסי האשראי ומתוכם נוכל לקבל שיקוף של המצב וננסה לעזור להיערך ע"י חלוקה של ההוצאות לסדרי העדיפויות החדשים שנוצרו.


דף ניהול התקציב הוא כלי חיוני בניהול נכון וייתן תחושת בטחון במציאות החדשה והמבלבלת: ניהול תזרים מזומנים מדויק, בניית תקציב, בחינת היכולת להפחית הוצאות בשיעור של עד 30% והיכולת להגדיל הכנסות בשיעור של עד 10% וכן ייעוץ פנסיוני, כל אלה ייבחנו בפגישה, על פי הצרכים הספציפיים לפונה לעזרה.

 

מפגש ראשון של ייעוץ כלכלי בסיסי, ניתן לכל המבקש/ת, תמורת תשלום חד פעמי (לכל החיים), של 250 ש"ח, וכוללת גם את הייעוץ הרגשי האישי וכן מפגש ייעוץ משפטי אחד חינמי.

(סיוע בתשלום החד פעמי, יינתן למי שאינם יכולים להרשות לעצמם את התשלום החד פעמי, על בסיס הצהרה / מבחן הכנסה).

bottom of page