top of page

ייעוץ חברתי

האדם העומד בפני פרידה מזוגיות , גירושין, או לאחריו, משנה סטטוס חברתי מ"זוג" ל"יחיד". מצב זה משפיע מיידית על מערכות היחסים שלו עם הסביבה: עם המשפחה הקרובה, עם חברים לעבודה ועם מעגלים חברתיים שונים. שינוי מערכות היחסים משפיע לא רק על המתגרש/ת אלא גם על ילדיו.
תגובות הסביבה יכולות לנוע על הרצף: מתמיכה, אמפתיה והתגייסות לעזרה, דרך ספקנות, האשמה והתרחקות, ועד לחשדנות, חשש ממניפולציות ו"פיתוי/גניבת" הגברים/הנשים הנשואים. מאחר ויש חשש לפירוק מערכות חברתיות קיימות וקושי בהתמודדות עם הסטטוס החדש, ועם בניית מערכות יחסים חלופיות – מוצע הייעוץ בתחום החברתי.
הייעוץ החברתי מתבצע על ידי עובדות סוציאליות מנוסות ומיקצועיות.


ניתן לקבל ייעוץ חברתי במסגרת של:
•    שעה 
•    שלוש שעות 
•    חמש שעות 


החבילות מותאמות לצורכי הלקוח ומצבו בעת פנייתו לעמותת דאנא, וזאת לאחר פגישה / שיחה עם איש מקצוע מטעם עמותת דאנא.


לכל חבילה תמחור שונה

priscilla-du-preez-K8XYGbw4Ahg-unsplash.
bottom of page