top of page

הדרכת הורים במצבי משבר ופרידה 

כאשר קיים משבר פרידה והמערכת המשפחתית משתנה, הילדים עדיין קושרים את ההורים לשנים ארוכות. טובת הילדים קוראת להמשך שיתוף פעולה של ההורים בכל הקשור לגידולם והתפתחותם.
תפקיד ההורים לעשות את כל המאמצים כדי שהילדים לא ייפגעו בתהליך, ומחובתם להעניק לילדים את כל הבטחון והתמיכה לה הם זקוקים בתקופה הזאת. 
זה קשה, הכל משתנה, הכל מתערער, העתיד לא ברור, והמציאות גדושה בסערות רגשיות וחברתיות.
רצוי מאוד לקבל הדרכה שתתן את מלוא הידע ותוכל להקל על המצב בבית  ולקיים דיאלוגים שעוזרים לכולם להמשיך להיות בקשרים טובים.
כדאי לנסות להשאר הוגניםכמה שאפשר, לזכור שהמצב הסוער הוא זמני ואחר כך אפשר יהיה לחזור לאיזון ולארגן מחדש את המערכת המשפחתית, גם בנפרד.
בהדרכת הורים בעמותת דאנא  דנים בדלמות חשובות, כמו:
-    איך לספר לילדים על הגירושין.
-    להיעזר במתאם הורי – דרך הדרכת הורים 
-    איך לעזור לילדים להתמודד עם הפרידה
-    איך לעזור לילדים בתהליך ההסתגלות לשני בתים 
-    התנהלות הורית חדשה בשני הבתים 
-    התנהלות נכונה בזמני השהייה בכדי ליצור יציבות וקביעות 

ניתן לקבל הדרכה הורית במסגרת של :
-    פגישה אחת 
-    שלוש פגישות 
-    חמש פגישות 
-     12 פגישות 


החבילות מותאמות למצבו של הלקוח, לאחר ביצוע פגישה / שיחה עם נציג העמותה.


 לכל חבילה תמחור שונה 

heike-mintel-Os2WMpNWpfM-unsplash.jpg
bottom of page