top of page
donation-cover.jpg

תרומה לדאנא

עמותת דאנא מתקיימת מתרומות בלבד, ונשמח לכל עזרה אשר תאפשר לנו לסייע לנשים ולגברים בישראל אשר חוו או חווים תהליכי פרידה וגירושין. 


תרומתכם תתמוך בכלל פעילות העמותה, כגון קורסי מתנדבים ויועצים מקצועיים, ותאפשר לעמותה לצמוח ולגדול באופן שיאפשר לנו לסייע ליותר א.נשים. 

donation-page.jpg
bottom of page