top of page
donation-cover.jpg

תרומה לדאנא

עמותת דאנא מתקיימת מתרומות בלבד. כל המתנדבים: החל מהתומכים ומלווים את הפונים בשטח ועד למנחות, בעלי תפקידים שונים והמנכ"לית – כולנו עובדים בהתנדבות!


אנו מעניקים תמיכה, פועלים להגברת המודעות לקשיים ומקדישים זמן רב להרחבת השירות לאנשים הזקוקים לו. 
נשמח ונעריך כל תרומה אשר תאפשר לנו להמשיך ולסייע לנשים ולגברים שחווים תהליכי פרידה וגירושין. 

תרומתכם תתמוך בכלל פעילות העמותה, להרחבתה לקורסים וקבוצות תמיכה, ותאפשר לעמותה לצמוח ולגדול באופן שיאפשר לנו לסייע ליותר א.נשים. 

תודה מראש על נדיבות הלב 

donation-page.jpg
bottom of page