לתרומות:

חשבון עמותת דאנא
הבנק הבינלאומי (31)
סניף 092 (רעננה)
חשבון מס: 352972