לתרומות:

חשבון עמותת דאנא
הבנק הבינלאומי (31)
סניף 092 (רעננה)
חשבון מס: 352972

©2020 by Danna. Proudly created with love

דאנא.3png.png