top of page
Holding Hands

מלווה רגשי אישי

דאנא תורמים לזולת

המלווה הרגשי האישי בעמותה שלנו, הוא אדם שיש ביכולתו לתרום לזולת. מישהו שמכיר את חווית הפרידה ושיש לו זמן ופניות להיות תומך. המלווה שלנו יכול/ה לשמש דמות משמעותית בזמן משבר ולאפשר צמיחה בהמשך.
מטרת הליווי הרגשי היא לספק למי שמצוי בעיצומו של המשבר, אוזן קשבת וכתף תומכת.

 

הליווי נעשה 'אחד על אחד' במפגשים פרטניים אחת לשבוע, פנים אל פנים או טלפונית.

 

משך הפעילות נקבע למשך של עד כשנה, מתוך הכרה והבנה שההקשבה והתמיכה יקלו, ולו במעט, על ההצפה הרגשית שקיימת בתקופה הסוערת של המשבר.

הליווי הרגשי כולל הקשבה, ניסיון לעזור לווסת את הרגשות, יכולת להבין ולזהות את הרגשות הסוערים, הבנה שמישהו נמצא איתי ומבין לעומק את מה שקורה איתי. זהו המקום לבטא רגשות שליליים כמו גם חיוביים ובעיקר לתת מנוחה ללב.

תמיכה נפשית בגירושים או פרידה

​המלווים האישיים בעמותת דאנא, בחלקם אינם אנשי מקצוע מתחום הטיפול, אך עברו הכשרה מקצועית מקיפה של 56 שעות, במהלכן צבר ידע וניסיון מעשי בהקשבה והכלה בשעת מצוקה. 
ההכשרה מתבצעת על ידי עמותת דאנא מאז שנת 2015. בנוסף, מקבלים המלווים שלנו הדרכה חודשית ו"אד הוק", בידי מדריכות מקצועיות, מתחומי הפסיכולוגיה והטיפול השונים.

למעלה משמונים מתנדבים מגויסים לנושא, ועד כה קבלו מענה מאות פונים מכל רחבי הארץ.

​​

חובת שמירת סודיות ואנונימיות מוטלת על כל מתנדבי העמותה והסודיות מובטחת לכל פונה, בכל שלבי הליווי.


המפגשים האישיים הרגשיים, ניתנים לכל המבקש/ת, תמורת תשלום חד פעמי (לכל החיים), של 250 ש"ח, וכולל גם מפגש אחד של ייעוץ משפטי וכן מפגש אחד של ייעוץ כלכלי.

(סיוע בתשלום החד פעמי, יינתן למי שאינם יכולים להרשות לעצמם את התשלום החד פעמי, על בסיס הצהרה / מבחן הכנסה).

bottom of page